preparowanie trofeów łowieckich
Krzysztof Wnęczak
34-125 Bolęcina k/Andrychowa,
ul. Racławicka 210
tel. 0606 411 211, (033) 875 33 65
e-mail: wneczak-preparowanie@wp.pl

Przyjaciele:
Preparowanie trofeów łowieckich